0
2352

உன்னை பலவீனன் என எண்ணாதே

செல்வம் படைத்தவன் செல்வம் இல்லாதவன் மேல் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

அறிவுடையவன் அறிவு குறைந்தவன் மேல் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தை விட வேண்டும்.

SHARE
Previous article
Next article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here