கூனி அடிக்கும் வேலைகள் நடைபெற்றபோது..

0
3726

தாயகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் “சிவரபுரத்தில்” 11.10.2017 அன்று நீண்ட கால நோக்கிலும்இ இயற்கையை பாதுகாக்கும் வண்ணம் தென்னங் கன்றுகள் நடுவதற்குரிய கூனி அடிக்கும் வேலைகள் நடைபெற்றபோது..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here