சைவத் தமிழ்ச் சங்கம்

அருள்மிகு சிவன் கோவில்

Search
Close this search box.

சைவத் தமிழ்ச் சங்கம் -அருள்மிகு சிவன் கோவில் நடாத்தும் 29வது ஆண்டு கலைவாணி விழா.

சைவத் தமிழ்ச் சங்கம் -அருள்மிகு சிவன் கோவில் நடாத்தும் 29வது ஆண்டு கலைவாணி விழா.

சைவத் தமிழ்ச் சங்கம் அருள்மிகு சிவன் கோவில் நடாத்தும் 29வது ஆண்டு கலைவாணி விழா 05.11.2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற இருக்கின்றது. மாணவர்களுக்கான போட்டிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன.

போட்டி விபரம் – 1                        போட்டி விபரம் – 2                          விண்ணப்பப் படிவம்

🌐 மொழியை மாற்ற »